Algemene Voorwaarden

Ik hanteer de volgende Algemene Voorwaarden:

Annulering

Niet of te laat (binnen 24 uur voor afspraak) geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Bij annulering meer dan 24 uur voor de gereserveerde tijd wordt het verschuldigde bedrag u niet in rekening gebracht. Wel wil ik u vriendelijk verzoeken indien mogelijk toch zo tijdig mogelijk af te bellen, zodat de vrijgekomen tijd wellicht nog voor een andere cliënt gebruikt kan worden.
 

Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Elzinga is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Ook is Massagepraktijk Elzinga niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kunt u met hem of haar overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Het is uw keuze om een massage of Reiki behandeling te ondergaan. U dient zich bewust te zijn dat deze behandeling als doel heeft uw algemene welbevinden te beïnvloeden.U dient de masseur onmiddellijk te waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.Mijn behandelingen hebben een preventief en ontspannend karakter. Bij geen verbetering dient men ten aller tijden een arts of specialist te raadplegen.
 

Betaling

De betaling dient contant of per bank te gebeuren. Facturen zijn mogelijk.

NB: Lichamelijke klachten kunnen soms een diepere oorzaak hebben. Een massage kan niet altijd deze diepere oorzaak wegnemen. Wel kan een massage de lichamelijke klachten (tijdelijk) wegnemen, hetgeen weer bevorderlijk kan zijn voor het uiteindelijke herstel. Het is mogelijk dat na een massage (vage) klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn etc. optreden. Tijdens een massage wordt er namelijk veel losgemaakt en worden gifstoffen uit het lichaam verwijderd. Bovenstaande symptomen kunnen het gevolg zijn. Aan de ene kant vervelend, aan de ander kant kunt u er ook blij mee zijn, in ieder geval gebeurt er iets. Veel van deze klachten kunnen worden voorkomen door veel water te drinken, vooral de eerste uren en de dag na de massage.