Reiki om de Chi of Ki te verhogen

Reiki (Rei = universeel, goddelijk, Ki = levensenergie, Chi) is een zeer oude methode om levensenergie,Chi te activeren. Zij werd aan het eind van de 19e eeuw door de japanse monnik Mikao Usui opnieuw ontdekt. Mikao Usui zocht vele jaren naar de sleutel tot activering van levensenergie en vond die uiteindelijk in gewijde sanskriet texten.

Hij ontwikkelde een methode voor de behandeling van zichzelf en anderen om door handoplegging op verschillende lichaamsdelen de Chi te laten stromen. Zo wordt een heilzaam en harmoniserend effect bereikt. De reikibehandeling werkt harmoniserend, ontspannend en revitaliserend en is een eenvoudige en effektieve methode om de energie op te laden.

Door het leggen van de handen op verschillende plaatsen van het lichaam, worden verschillende lichaamsfunkties, organen, klieren en fijnstoffelijke energiecentra (chakras) gestimuleerd. Zo wordt een verbetering van het geestelijk en lichamelijk welbevinden bereikt. Het versterkt de creativiteit en verruimt het bewustzijn, waardoor je zekerder in het leven komt te staan.

Reiki geneest niet, maar zet het lichaam aan tot zelfgenezing. Bovendien helpt Reiki bij het loslaten van emotionele problemen en leert je beter luisteren naar je intuïtie. Reiki is geen vervanger van een arts, maar wel een aanvulling hierop. Reiki kan op ieder moment staand, zittend of liggend door het opleggen van de handen op verschillende plekken geaktiveerd worden. De energiestroom wordt vaak begeleid door warmte, prikkelingen, vibreren of een koudegevoel, soms door helemaal niets. De reikienergie stroomt daarheen waar hij het meest nodig is.

Bij de behandeling wordt toegezien op een gemakkelijke houding. Bij het liggen wordt voor een aangename temperatuur gezorgd, eventueel word u toegedekt. Hieronder ziet u een aantal handposities zoals deze tijdens de behandeling gebruikt (kunnen) worden. Verder worden ook nog knie-, enkel- en voetposities toegepast .

Informatie aanvraagformulier Maak een afspraak